PHF Paul Harris Fellow / PHS Paul Harris Society är vår kommitté som har en PHF / PHS utmärkelse
Kommittémedlemmar
Namn
Klubb
Funktion
Malmö-Öresund
PHF+1
Malmö-Öresund
PHF+2
Malmö-Öresund
PHF+8 & PHS
Malmö-Öresund
PHF
Malmö-Öresund
PHF
Malmö-Öresund
PHF+3
Malmö-Öresund
PHF+5
Malmö-Öresund
PHF+2
Malmö-Öresund
PHF
Malmö-Öresund
PHF+8 & PHS
Malmö-Öresund
PHF
Malmö-Öresund
PHF
Malmö-Öresund
PHF
Malmö-Öresund
PHF+8 & PHS
Malmö-Öresund
PHF+7
Malmö-Öresund
PHF+2
Malmö-Öresund
PHF
Malmö-Öresund
PHF
Malmö-Öresund
PHF
Malmö-Öresund
PHF