Rotary Malmö-Öresund Rosengård Satellit Detta är vår nya satsning för uppstart av en ny Rotary klubb i Rosengård under namnet: Rotary Malmö-Rosengård
Kommittémedlemmar
Namn
Klubb
Funktion
Malmö-Öresund
President
Malmö-Öresund
Distrikt Guvernör
Malmö-Öresund
ROSENGÅRD Satellit
 
Malmö-Öresund
Styrelsemedlem Adm.
Malmö-Öresund
Styrelsemedlem
Malmö-Öresund
Ekonomi & Kassör
Malmö-Öresund
ROSENGÅRD Satellit
Malmö-Öresund
Styrelsemedlem Adm
Malmö-Öresund
ROSENGÅRD Satellit