Publicerad av Kim Hall den apr 06, 2019
Bli utbytesstudent! - Inspirationskväll för högstadieelever och deras föräldrar: Den 24 april kl 18-20 anordnar Malmö-Västra Hamnens och Malmö-Öresunds Rotaryklubb ett gemensamt kvällsmöte med fokus på Rotarys internationella ettåriga utbytesprogram som är öppet för alla ungdomar att ansöka till.
Välkomna till ett spännande möte på Restaurang Välfärden på MINC. Anmäl på vår hemsida Utbytesstudent /alt via email direkt till Jessica Östman senast den 20 april.

 
Kvällens program: Denna kväll bjuder vi både elever och föräldrar på lättsam information kring "när/var/hur" ett utbytesår går till och alla ges möjlighet att träffa/diskutera med fem unga studenter som nyligen varit utomlands ett år samt föräldrar som tagit emot studenter från hela världen. Under kvällen pratar vi om fantastiska upplevelser och relationer som varar livet ut men också om tuffa utmaningar och vad man, både som student och förälder, kan göra för att förbereda sig innan start. Vi tar upp hur detta program skiljer sig från andra, den ekonomiska bilden mm.
Samtliga deltagare bjuds under kvällen på enklare mat/dryck. Har du frågor kring kvällen är du välkommen att höra av dig till:
- Jessica Östman (Malmö-Västra Hamnens RK) 0709-918066
- Marie Siemertz Kristensen (Malmö-Öresunds RK)
Välkommen med din anmälan via detta event på vår hemsida Utbytesstudent / alt via email direkt till Jessica Östman senast den 20 april.
Hoppas vi ses den 24:e!
Jessica Östman, MÖ-Västra Hamnens RK
Marie Siemertz Kristensen, MÖ- Öresunds RK