Publicerad av Kim Hall den nov 04, 2019
Rotary Leadership Institute startades för att ge medlemmarna i Rotary en möjlighet att lära sig mer om Rotary och bli bättre på ledarskap. Medlemmar som genomgår en RLI-utbildning stärker sin klubb. RLI genomförs som en dialogbaserad och interaktiv utbildning med högt tempo och mycket aktivitet, där deltagarnas engagemang och professionella bakgrund tas tillvara. RLI är en investering i din klubbs framtid och ett erbjudande för de Rotarianer, som vill bidra till klubbens utveckling. Deltagarna får en ökad kunskap om Rotary och ledarskap i en ideell organisation, som kan tillämpas på alla nivåer i organisationen. RLI bidrar till ett ökat engagemang och entusiasm för att utveckla Rotary.
 
Utbildningen omfattar tre dagar och leds av facilitatorer. En facilitator definieras som en person som hjälper en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt mål. Facilitatorn koncentrerar sig på processen och lyssnar på alla inblandade för att ge rum åt de krafter som hjälper gruppen mot samma mål. Facilitatorerna får utbildning för sitt uppdrag och är Rotarianer med erfarenhet av olika uppdrag inom Rotary och som har arbetat med utbildning professionellt eller har annan för uppdraget relevant bakgrund. Certifikat tilldelas deltagarna efter genomgången ledarutbildning.
 
RLI kurs 11 ser därför ut som följer:
 
  1. modul 1 18 januari blir på Hantverksgården Järnvägsgatan 51 21616 Limhamn
  2. modul 2 29 februari blir i Odd-Fellowhuset, Bangatan 6 22221 Lund
  3. modul 3 21 mars, plats ej bestämd just nu.
 
Anmälning och informations folder går att få av;
Claus Vigsø
sekreterare
 
RLI-ansvarig i distrikt 2390
Ulf Larsson
Dressyrvägen 6
246 50 Löddeköpinge
Tel mobil +46 (0) 70 588 9103