Efter försök med både Zoom och Go To Meeting har nu styrelsen i klubben beslutat att använda oss av Zoom då det fungerar bäst för oss. Claus Vigsø har på klubbens vägnar köpt in ett årsabonnemang så att vi kl 19-20 varje tisdag kan mötas digitalt. Det enda du behöver är en dator, padda eller telefon. Gärna hörlurar. Du som vill delta gör så här; 
Välkommen till ännu en rotary-kväll tillsammans. Vi träffas på den plattform som heter Zoom på tisdag kl. 19-20. Vi tränar ännu en gång på att komma på, både med bild och ljud, och vi får möjlighet att prata med varandra och ställa frågor 🗣. Vi försöker att få till olika föredrag/föreläsare/egoföredrag :). Säg gärna till om du har ett ämne som kan vara relevant eller vill hålla egoföredrag. Logga in på Zoom - mötet här:
Meeting ID: 833 8187 9191
Password: 418971
 
Deltag over telefon:
Ring ett av nedanstående nummer och tasta in mötesID och password.
        +46 850 539 728 Sweden
        +46 8 4468 2488 Sweden
        +46 8 5050 0828 Sweden
        +46 8 5050 0829 Sweden
        +46 8 5052 0017 Sweden
Mötes ID: 833 8187 9191
Password: 418971
 
Du kan logga på från pc, mac, mobiltelefon och padda. Tacka ja till bild och ljud. Logga gärna på några minuter innan mötet börjar.
På återseende så många som möjligt!
 
Claus