Publicerad av Kim Hall den nov 23, 2019
Det var många från Malmö-Öresunds RC som deltog på distriktets årsmöte, som hade historiskt sett många deltagare över huvud taget. 91 deltagare från 54 av distriktets 58 klubbar fanns representerade. För vår klubb som guvernörsklubb är det ett mycket bra resultat. Det var också ett historiskt viktigt årsmöte där en enhällig församling röstade för ett möjligt utträde från SRS.
Alla närvarande 54 klubbar röstade ja till propositionen att DG, DGE och DGN skulle få mandat att besluta att distriktet ska gå ur Svensk Rotaryservice under verksamhetsåret. Det betyder att Torkil Rönne som guvernör lyckades få hela distriktet att enas om att arbeta för ett utträde från SRS. Ett arbete som Stefan Knutsson, inkommande guvernör 2020-21 kommer att arbeta vidare med under sitt år.