Hållbar framtid är ett viktigt mål av FNs 17 mål. Där har Malmö-Öresund varit en av Rotarys mest aktiva klubbar, vågar jag påstå. Vi har har en hållbarhetsgrupp som jobbat aktivt med flera projekt under det gångna året. Vi började med att samla in pengar till "Juleträd", vilket gav sammanlagt 37 sålda certifikat och 14 fruktträd kunde planteras i Brf Ida i Rosengård. Tre skolor Kryddgårdsskolan, Rosengårdsskolan och Örtagårdsskolan fick träd på sina skolgårdar. Vi har samlat skräp längs Ribersborgsstranden vid två tillfällen och planerar att delta i Maritimt Kunskapscenters världskonferens nästa sommar. Läs Hållbarhetsgruppens rapport!

 

Hållbarhetsgruppen Rotary Malmö-Öresund 2021
I gruppen ingår Jette Rönne, Torkil Rönne, Bengt Johansson, Gunnel Kristiansson

”Juleträd” projekt;

Sammanlagt har 37 certifikat på ett träd sålts till våra medlemmar. Bostadsrättsföreningen IDA på Rosengård fick i våras 14 frukt träd, som planterades under fest och glam! Vuxna, barn, personal från bostadsrättsföreningen och medlemmar från vår klubb planterade träden under mycket trevligt samkväm.

3 skolar på Rosengård

Den 18 Augusti överlämnade vi vars ett träd till Kryddgårdsskolan, Rosengårdsskolan och till Örtagårdsskolan alla på Rosengård. Träden kommer att planteras på skolorna tillsammans med eleverna, då man ska tala om trädens viktiga roll för vårt klimat.
En fin dag med hållbarhetsgruppen! Övriga träd har våra medlemmar skänkt till sina anhöriga.

Vi har fått stor rabatt på Vellinge Plantskola, vilket vi är mycket tacksamma för!
Karl-Erik Hägneryd har bidraget med gratis uthyrning av släpvagn till transporten av träden. Tack Karl-Erik!

Ev. kvarstående pengar från trädprojektet kommer att stå kvar på kontot om vi vill köpa mer vid tillfälle.

Världsstäddag 18 September;

Den 18 September, Världsstäddag, var det många Rotarianer från vår klubb som kom för att hjälpa till med att städa på Ribersborgsstranden i samarbete med Maritimt kunskaps center.

Vi träffades utanför Maritimt kunskapscenter kl 11, med våra gula Rotaryvästar på oss!
Vi drack kaffe under litet samkväm efter vårt arbete.

Framtidsplaner;

Maritimt Kunskapscenter kommer att ha en världskonferens här i Malmö nästa sommar och vi har erbjudet oss att vår klubb ska hjälpa till på konferensen. Vi återkommer med mer information framöver.

Vi har tankar på att tillsammans med København-Langelinie Rotaryklubb i Danmark för att tillsammans med Maritimt Kunskapscenter och deras kontakt på den danska sidan, göra Öresund till ett naturreservat. Växterna i haven är effektivare än träd på att ta hand om CO2 och vi vill därför göra vad vi kan för att gynna ett sunt Öresund.

Marint Kunskapscenter i Malmö Ribersborgsstigen 4, 216 44 Malmö. Phone: +46 (0)40 631 3041.
E-mail: hello(at)smkc.se

Facebook: @marintkunskapscenter Instagram: @marintkunskapscenter

Text: Gunnel Kristiansson