Posted by Kim Hall on dec 18, 2018
Många medlemmar känner inte till hur Rotaryorganisationen egentligen är uppbyggd och att Rotarys regler styrs av vad COL (Council on Legislation), eller Lagrådet som vi kallar det i Sverige, beslutar om. COL är Rotarys motsvarighet till Riksdagen. Det är COL-representanterna (Lagrådsrepresentanterna), en för varje distrikt och som väljs för tre år, som sätter Rotarys internationella stadgar (regler) som alla klubbar (medlemmar) i hela Rotaryvärlden ska följa. I detta nummer av Rotary Norden beskriver vi hur COL arbetar och dess demokratiska funktion.
Temat i detta nummer av Rotary Norden 1 2019 är att synliggöra Rotary genom olika medier, events och profilering med mera. "Syns man inte finns man inte", något som Rotary måste jobba vidare på så de negativa fördomarna om Rotary förändras till en positiv bild av ett stort engagemang för en bättre värld  Vem vill du hänga med?#BillGate#Rotary#EndPolioNow#