U-fonden har beslutat att bevilja klubbarna endast en ansökan. Då de fick in 38 ansökningar, d v s ansökningar för 1 365 650 kr och hade endast 450 000 kr att fördela, blev vi i styrelsen tvungna att välja projekt - LKG i Vietnam eller utbildning av lärare i Tanzania. Redan i höstas delade U-fonden ut lite mer än 200 000 kr. Under de flesta tidigare år har U-fonden fått in kring femton ansökningar för ungefär 250 000 kr. Så att det blev svåra beslut är nog lätt att förstå, skriver Viveca Serder, ordförande i Rotary U-fonden. LKG-projektet är ett välkänt projekt i Rotary Malmö-Öresund som vi arbetat med under många år.
Då vi ansåg att det var viktigt att fullfölja projektet med talpedagoger valde vi att prioritera LKG-projektet i Vietnam. Transplantation av ben från höftkammen till spalt i käken är speciellt komplicerat och kan endast utföras på Uong Bi sjukhuset i Vietnam med hjälp av våra svenska läkare. Målet är att de vietnamesiska läkarna skall kunna utföra dessa ingrepp självständigt och kunna ta emot barn från andra sjukhus i landet. En sjuksköterska har fått utbildning i talpedagogik vid ett sjukhus i Hanoi. Men det behövs fler så att barnen med läpp-, käk- och gomspalt kan lära sig prata efter operationen. Vi tackar U-fonden för de 19 000 kr och matchar detta såklart så att projektet fullföljs med ett antal talpedagoger.