Malmö-Öresund Rotary Club hade en fantastisk tur till vår nya vänskapsklubb Langelinie Rotary Klub i Köpenhamn, Danmark. Vi blev mycket väl mottagna av båda presidenten och övriga klubbmedlemmar, på nydansk vis: avtvättning av händerna i den upphängda handspriten följd av corona-hälsning med ett lätt bugande på thailändsk vis och ett välkomnande till fri bar med öl och vin och ett igenkännbart hälsande på varandra med ett gammaldags ”skål og velkommen”. 

Livet gjorde sig ytterligare påmind vid att LRK markerade att en av grunderna av deras klubb hade gått bort förra veckan med en minuts stillhet. 

Vi fick alla presentera oss ganska kort och härefter dukades en buffé upp med underbar lax med sallad, nya potatis och sås/dressing, efterföljd av kaffe och muffin till efterrätt.  

Presidenterna Per Høg Jensen från Langelinie RC och Bengt Johansson från Malmö-Öresund RC presenterade sina respektive Rotaryklubbar. Langelinie presenterade både pågående och avslutade projekt, bl.a. ett projekt SOMENTUM = socialt momentum, som hjälper utsatta medborgare att komma in på rätt spår genom att bidra till att utöka deras nätverk. Läs mera på www.somentum.dk

Guvernör Torkil Rönne entusiasmerade med att berätta att efter sin guvernörspost tillträder en post som Zon-ansvarig för medlemsfrågor i Zon 18 (där Danmark och södra delen av Sverige ingår) där fokus ska vara på hur vi attraherar nya medlemmar till Rotary. Torkil talade även om nya medlemsformer och hur klubbar ska kunna skapa nya medlemskap som är i tiden så att säga, enligt Rotarys internationella presidenten Mark Maloneys anda. Torkil bjöd vidare in två personer från Langelinie RC till distriktskonferensen i Malmö den 25 april 2020. 

Den nya vänskapen blev officiellt i samband med att klubbarnas presidenter skrev under ett Friendship Agreement samt genom att utväxla standarder.  

Vänskapsmötet avslutades med ett lotteri där överskottet går till PolioPlus. Från svenska sidan inkom 1200 SEK och från danska sidan inkom 500+ DKR. 

– Vi glädjer oss till att kunna återgälda gästfriheten när Langelinie Rotary Klub besöker oss 19 maj i Limhamn, sade Bengt Johansson avslutningsvis. Därefter väntade bussen som skulle ta de tappra svenskarna tillbaka till Malmö och Limhamn för vidare hemresa.

Vid pennan!

Claus Vigsø