Vår satellitklubb Rotary Rosengård välkomnar oss att delta på deras Zoom-möten. Den 4 februari kommer arkitekten Johan Bång, att berätta om sin familjs första år som boende på Rosengård och brf Ida med skisser och idéer på hur området kunde utvecklas till vad det är idag samt allmänna reflektioner på miljonprogrammets bostadsområden. Bostadsrättsföreningen blev en föregångare till hur man kan bygga om ett Miljonprogram så att det blir mer energieffektivt, får bättre social samvaro mellan de som bor där o s v.
 
Därefter berättar Johan om ett projekt på Segevång som han är involverad i. En gammal sjukhusbyggnad från 30-talet byggs om till bostadsrätter, hyresrätter och korridorsrum. Målet är att blanda upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar för att få en bredare ”publik” bland de boende. Visst låter det intressant!

Den 18 februari håller Ali Salehi föredrag om läget i Afghanistan, och den 4 mars informerar Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, om byggplaner för Malmö i allmänhet och Rosengård i synnerhet. Den 18 mars kommer Malin Morän, områdespolis, att berätta om hur det är att arbeta som polis i Malmö och i Rosengård i synnerhet. Vikten av att polisen är synlig och finns för medborgarna.
Qasim är programansvarig för Rotary Rosengård. Skicka ett mail till administrator@brfida.se så får du en länk till Zoom.