Den 16 november 2021 beslutade årsmötet för Rotary Malmö-Öresund att bevilja styrelsen under ledning av president Marie Sterner, ansvarsfrihet för Rotaryåret 2019-2020. Till inkommande president för 2022-2023 valdes Eva Martinsson, som varit med i klubben som medlem från klubbens bildande, 6 maj 2016. 
 
Eva Martinsson tackade för förtroendet och informerade medlemmarna om att det är ett år som hon ser fram emot. Klubbens styrelse och årsmötet önskar henne lycka till att leda distriktets Rotary Club Nomber One.