Varmt välkommen till PETS i Helsingborg lördag den 25 mars 2023  - en obligatoriskt utbildning för tillträdande presidenter men också en information och utbildning för klubbarnas sekreterare och skattmästare inför Rotaryåret 2023/2024. Alla intresserade medlemmar är också varmt välkomna att anmäla sig till denna innehållsrika och inspirerande eftermiddag. Utmärkt om denna information sprids genom er försorg till alla medlemmar i klubben. All information om PETS kommer att läggas ut på Distriktets hemsida och i Distriktets veckobrev. Värd för evenemanget är DGE - District Governor Elect Annika Skoglund, tillträdande Distriktsguvernör för det kommande Rotaryåret 2023/2024.

 

PETS - President Elect Training Seminar, är en påbjuden obligatorisk utbildning för tillträdande presidenter. Men enligt Distriktets tradition omfattar PETS även information och utbildning för klubbarnas sekreterare och skattmästare samt öppen för intresserade medlemmar.. 

Anmälan 

Anmälan till PETS görs genom att klicka här

Anmälan görs senast den 20 februari kl. 23.00. Du får omedelbart en bekräftelse på din anmälan mejlad till dig. Den kommer från Lillemor Darinder, kolla i skräpmappen om du inte får den.

Kostnad

Tillträdande presidenter, sekreterare och skattmästare deltar i PETS utan kostnad. Kostnaden för övriga medlemmar är 350 kronor inklusive lunch.

Om du inte är tillträdande president, sekreterare eller skattmästare ska du senast 20 februari ha betalat in 350 kr till Swish 123 129 3711. Ange namn, klubb samt ”PETS” i meddelandefältet.

PETS - Distriktets utbildnings - och informationsdag
Lördagen den 25 mars 2023 kl. 12.00 - 17.30
Elite Hotel Marina Plaza Kungstorget 6  Helsingborg

Program:

12.00 Lunch.

Distriktsguvernör Ulf Bingsgård hälsar välkommen å Distriktets vägnar
13.00 Inför Rotaryåret 2023-24. Rapport från Assembly samt egna tankar om det kommande året. District Governor Elect Annika Skoglund
13.20 Medlemskap: Tips till klubbarna. Andrew Creighton, Ansvarig för Distriktets medlemskapskommitté
13.40 Vikten av aktiv kommunikation, internt och externt. Mats Håkanson, Ansvarig för Distriktets Public Image-kommitté
14.00 Information om The Rotary Foundation, Rotary Doctors och U-fonden. Viveca Serder, Ansvarig för Distriktets TRF-kommitté
14.20 Information om distriktets ekonomi. Göran Olofsson, Distriktets skattmästare
14.40 Information och tips om utbildning. Leila Khammari, Ansvarig för Distriktets Learning Center
15.00-15.30 Fikapaus och mingel
15.30-16.30 Break-out sessions:
– 1. Annika Skoglund och AG träffar tillträdande presidenter
– 2. Distriktssekreterare Lillemor Darinder och District Executive Secretary Mats Håkanson träffar tillträdande klubbsekreterare
– 3. Distriktsskattmästare Göran Olofsson träffar tillträdande skattmästare
– 4. Utställningar: Distriktets kommittéer

16.30. Återsamling och avslutning

Besök Distriktets hemsida www.rotary2390.se för att ta del av all information om PETS och Distriktets alla aktiviteter.

Med vänliga hälsningar
Claus Vigsø
President
Malmo-Öresund Rotaryklubb