Välkommen till en ny omgång av RLI!
RLI står för Rotary Leadership Institute och bildades för att du som medlem i Rotary ska ges möjlighet att lära dig mer om Rotary och bli bättre på ledarskap i en ideell organisation. Dessutom ingår du i ett stort nätverk där du får personlig, lokal och yrkesmässig inspiration och utveckling! RLI är också en investering i din klubbs framtid och ett erbjudande till dig som vill bidra till klubbens utveckling. Denna utbildning ger dig, som inkommande president eller styrelseledamot, en bättre ”verktygslåda” för att genomföra ditt uppdrag.
 
Utbildningen omfattar tre dagar (se tidsplanen nedan) och tar upp ämnena
* ledarskap
* service
* Rotarymedlemskap
 
Dagarna leds av 2 st facilitatorer. Efter avslutad utbildning får du ett certifikat.
 
Om du tidigare har deltagit i någon modul (=etapp) kan du komplettera utbildningen nu. Det är sista gången det går att komplettera tidigare RLI-utbildning.
 
Anmälan och frågor sker till Eva Bergstrand, lizha.rotary@gmail.com tel. 0722-27 82 81

Kursansvarig är Peter Lindqvist,  rotary@plindqvist.se
 
Kurstillfällen:
RLI 13, modul 1 :   8 oktober 2022 kl. 8.30 – 16.00
             modul 2 :   19 november 2022 kl. 8.30 – 16.00
             modul 3  :   28 januari 2023 kl. 8.30 – 16.00
Lokal:  Best Western Malmö Arena Hotel 
            Hyllie Boulevard 12 | SE-215 32 | Malmö
            +46 (0) 40-642 04 00 | www.malmoarenahotel.com
 
RLI 14, modul 1 :   30 oktober 2022 kl. 8.30 – 16.00 (hålls i Helsingborg)
             modul 2 :   15 januari 2023 kl. 8.30 – 16.00 (lokal medd. senare)
             modul 3 :   12 mars 2023 kl. 8.30 – 16.00 (lokal medd. senare)
 
Pris för samtliga tre moduler är 2 000 kr. I priset ingår frukost, lunch och fika. Kurskostnaden står Malmö Öresund Rotery Klubb för under förutsättning av att du genomför modul 1, 2 och 3 under RLI 13 eller RLI 14 (du kan kombinera kurserna på tvärs av RLI 13 och RLI 14 så du sammantagit genomför alla 3). Om du har anmält dig och inte genomför hela kursförloppet, oavsett anledning, kommer klubben att fakturera dig hela kostnaden.

Anmäl dig gärna snarast, senast den 18 september!! Du anmälar dig till Eva Bergstrand, lizha.rotary@gmail.com tel. 0722-27 82 81, också om du önskar att komplettera tidigare utbildning. 
 
Jag har själv genomfört utbildningen och ska varmt rekommendera dig att delta fram för allt om du kan se dig själv involvera dig i olika uppdrag i klubben.
 
 
Med vänliga hälsningar
Claus
 
President
Malmo-Öresund Rotaryklubb