Det är alltid lika roligt när vi i Rotary Malmö Öresund får tillfälle att välkomna nya medlemmar. Nu i samband med årsmötet kunde vi välkomna Tanja Hristova, Kirsten Ohlsson och Karin Olsson till vår klubb. Vi hoppas att de kommer att trivas med oss och att vi får glädje av varandras kunskap och kompetens i olika sammanhang; det kan vara i projekt, yrkesliv eller som rotaryvänner.
President Max Ohlsson välkomnade de nya medlemmarna med var sin namnbricka.
 
Vi har ännu fler medlemmar som kommit till under året. Samtliga är naturligtvis varmt välkomna!
 
Kim Hall
 
Vid pennan.