Major Donor är något av det finaste man kan bli inom Rotary. I Reykjavik den 17 september tilldelades vår distriktsguvernör och klubbmedlem Ulf Bingsgård sitt andra Major Donor, level 2, of The Rotary Foundation. Sin vackra Major Donor Pin och diplom fick Ulf personligen av Rotary International President Jennifer Jones, Past Rotary International President, Chair The Rotary Foundation, Ian Riseley och Past Rotary International President and Trustee Holger Knaack. Vi rotarians i Malmö-Öresund gratulerar dig Ulf!
Foto: Philip Muneer Flindt
Major Donor betyder att man har skänkt 10 000 US dollar (ca 100 000 sek) till Rotary Foundation, pengar som används för välgörande projekt som vi klubbar genomför enskilt eller tillsammans med andra klubbar, inrikes eller internationellt. District Grant är distriktens klubbar som gjort något gemensamt projekt, medan Gobal Grants är klubbar över landsgränserna som gör gemensamma projekt.