Publicerad av Kim Hall den okt 20, 2019
Rotary Malmö-Öresund välkomnar Solveig Anelli som nu medlem i klubben. Den 15 oktober placerade president Bengt Johansson Rotarynålen under högtidliga former på Solveigs gula jacka, som hon med stor sannolikhet själv har sytt. Ett av hennes stora intressen. Solveig har varit egenföretagare, jobbat i reklambranschen, bott i utlandet flera år och också arbetat för World Maritime University som är en FN-organisation. Solveig är medlem i många föreningar, bl.a. Europas Döttrar och International Club of Skåne. 
Solveig Anelli är en kvinna med många järn i elden. Hon delar sitt liv med Rinaldo, som hon träffade under resa till Bahamas för många år sedan.
Solveig Anelli har besökt klubben vid flera tillfällen och visat intresse för vår verksamhet och gemenskap. Redan som gäst tillförde Solveig förslag på föredragshållare. Hon har ett stort lokalt kontaktnät och ett internationellt nätverk som kan påverka Rotary generellt och klubben i synnerhet, positivt. 
 
Styrelsen arbetar mot att balansera både ålders-, yrkes- och könsfördelningen i klubben, samt att bereda för att öka antalet av medlemmar i klubben. Vidare är det viktigt att medlemmar har energi och vill delta aktivt i klubbens olika aktiviteter och engagemang. Styrelsens motto är; Vad kan du som medlem tillföra Rotary och Rotary Malmö Öresund?