Det är alltid lika roligt att välkomna nya medlemmar i en klubb. Inte nog med att vi fick två musiker som medlemmar i klubben; Robson Da Silva och Robert Gabor Vadasz, utan också en entreprenör som nu ska prova sina vingar som steward för SAS; Leo Malmström. Inte nog med att herrarna justerade könsfördelningen i klubben, de bidrog till att hela klubben blev yngre. Det betyder att vi är nu 57 procent kvinnor och 43 procent män. Genomsnittsåldern är 61 år.
Leo Malmström är den yngsta av oss alla. Han valde att gå över från Malmö-Södra till Rotary Malmö-Öresund då det passade honom bättre att komma kvällstid, liksom för både Robson och Robert. Robson jobbar som musiklärare och artist medan Robert arbetar som violinist i Köpenhamn.
 
President Claus Vigsø hälsade alla nya medlemmar välkomnar.