Våren är här och Malmö-Öresund RK laddar upp för en renare miljö. Vi har under vinterhalvåret fått höra en del om vad som händer med vårt klimat och Öresund. Nu har Hållbarhetsgruppen planerat in en vårpromenad med städning av vår kust den 10 april. Vi samlas kl 10 vid R F Bergs staty och avslutar vår gärning med samkväm med medhavd matsäck. Den 5 juni är det Världsnaturdagen. Då samlas vi åter vid R F Bergs staty kl 10 för att sedan placeras ut på olika platser för att samla in pengar åt Marint Kunskapscenter.

Efter deras intressanta föredrag, ser vi ett viktigt värde att stödja denna verksamhet som berör oss alla här i vårt nära område. Vår förhoppning är att få med alla Rotary föreningar på båda sidorna om Öresund, att verka för ett renare och livskraftigare vatten här!

Frågor besvaras av;
Gunnel Kristiansson
gunnel@kristiansson.nu
Tel 0707-591118