Den 17 februari kommerVäxtverket till vår satellitkommitté och Yallatrappan! Vår klubb, Rotary Malmö Öresund, har som kanske inte alla vet en satellitkommitté på Rosengård. Vi ses regelbundet, ojämna veckor kl 12:00-13:00 på Yallatrappan. Vi som brukar ses på Yallatrappan är både rotarianer och blivande rotarianer. Vi hoppas att det inom snart blir en satellitklubb på Rosengård med Rotary Malmö Öresund som ”moderklubb”

Vid nästa möte, den 17 februari medverkar Växtverket, som är en ideell förening som brinner och verkar för barn, hållbara städer odling och bygglek. Tillsammans med barn skapar och aktiverar föreningen gröna närmiljöer och mötesplatser i staden och har sedan 2014 genomfört uppskattad verksamhet inom utepedagogik, stadsodling och bygglek. Växtverket är ett projekt som finansieras av EU, NextGenerationEU, vilket understryker vikten av satsningen hållbarhet. De som kommer och berättar om Växtverkets verksamhet är Nicolas Keller, hållbarhetspedagog, Lisa Magnusson landskapsarkitekt och Ylva -li Blanck, trädgårdsingenjör och tillika projektledare.

Väl mött på Yallatrappan kl 12:00 - 13:00 den 17 februari.

Eva Albihn, Immediate past president, och Qasim Cheema,  satellitkommittén