Det är klubbens egen Hanne Lundström som är konstnären bakom U-fondens korrespondenskort 2020. Alla presidenter och sekreterare fick både brev och mail i september, men inte web-redaktören. Viveca Serder påtalar att det var särskilt roligt att Hanne i vår klubb som gjort korrespondenskorten! Dessa finns att köpa hos U-fonden. Se distriktets hemsida.
 
Utöver Hannes fina korrespondenskort finns det även julkort, både från i år och nya. Eftersom klubben köpte in en massa jukort och korrespondenskort under 2019 vore det bra om klubbens medlemmar vill köpa dem först. Då swishar du 100 kronor till klubbkassan. Märk med julkort, så vet Anki, vår skattmästare, vad summan avser.
 
Kim har både gamla julkort och korrespondenskort att hämta på Texthuset, Järnvägsgatan 53, 216 16 Limhamn, eller att de postas mot en portoavgift som betalas till Kim som lägger ut.
 
Detta är det nya Julkortet.