Vid valberedningens möte för Malmö-Öresund Rotaryklubb den 2021.10.27 har till ny styrelse för verksamhetsåret  2022/2023 följande föreslagits: President: Eva Martinsson, Inkommande president tillika sekreterare: Martin Thelin, Skattmästare: Lotta Eriksson, Past president Eva Albihn, TRF-ansvarig tillika ledamot: Irene Axelsson, Revisor: Ann Helming. Till övriga poster föreslogs;

Klubbmästare: vakant

Medlemskommittén: Ordförande Solveig Anelli

Programkommittén: Ordförande vakant

Internationella kommitén: Ordförande vakant

Hållbarhetskommittén: Ordförande Marie Sterner

Moment 22: Ordförande Jette Rönne

 

Närvarande på mötet: Eva Martinsson, Eva Albihn, Marie Sterner, Bengt Johansson, 

Torkil Rönne, Kim Hall