Kontakt: Kim Hall
25
apr
2023
Malmo-Öresund
Malmö Arena Hotel Hyllie
Hyllie Boulevard 12
Malmö,  21532
Sweden

Denna kväll kommer Sophie Palmgren Paulsson att tala under ämnet ”Äktenskapsförord, gåvobrev, testamente och framtidsfullmakt - gäller det mig? Behövs det verkligen?" Sophie är advokat sedan 1998 och delägare på Tre Advokater i Malmö. Hennes huvudsakliga verksamhet är inom familjerätt och den ekonomiska familjerätten (bodelningar, boutredningar och arvsrätt). Utöver sin advokatverksamhet har hon sedan 2004 haft flera olika uppdrag för Sveriges advokatsamfund. För närvarande är Sophie med i samfundets särskilda familjerättsliga arbetsgrupp, censor vid advokatexamen och föreläsare på samfundets obligatoriska delkurser 1 och 2. Fritiden ägnar hon till största delen åt sin häst och familjens två hundar.