Online Registration
  • Registration for this event is now closed.
14
jan
2020
Malmo-Öresund
Restaurang Dragörkajen
Övägen 8 C
Limhamn, Sverige 21642
Sweden

Vänligen - av hänsyn till kocken - anmäla dig till detta arrangemang senast dagen innan kl. 17:00! Anmälan är obligatorisk. 

Ideella föreningen Hållihopp i Lund berättar om hur de med privat finansiering arbetar med att göra ensamkommande ungdomar till goda samhällsmedborgare genom en kombination av stöd och kravställning. Fokus ligger på att konkret och i samarbete med donatorer och det lokala näringslivet bidra till att de klarar sina studier och får in en fot på arbetsmarknaden, samtidigt som man i dialog med kommunen arbetar på att försöka lösa boendefrågan. 

Mikael Lagerwall berättar. 

www.facebook.com/hallihopp.se/

Vidare berätter "Vietnamgruppen" om några upplevelser av Gom-käk-läppspalt projektet på Uong Bi sjukhuset utanför Hanoi.

Varmt Välkoma!!