Contact: Eva Albihn
Fee:
160,00 kr
Online Registration
24
nov
2020
Malmo-Öresund
Malmö Arena hotell
Hyllie Boulevard 12
Malmö,  215 32
Sweden

I kväll har vi vårt årsmöte. Dagordningen följer gällande stadgar och publiceras inom föreskriven tid innan årsmötets genomförande.