Kontakt: Kim Hall
Anmälan online
24
maj
2024
Malmo-Öresund
YallaTrappan
von Rosens väg 1
Malmö,
Sweden

Jonas Rosenkvist är direktör för ledning och stöd på Stadskontoret inom Malmö stad. Han kommer till Rotary Malmö-Öresund Rosengård Satellitklubb för att prata om hur en kommun styrs med fokus på Malmö. Han kommer också att beskriva hur uppföljning och återkoppling sker med fokus på Rosengård. Vad gör man när styrning och uppföljning inte ger önskat resultat?
Eftersom det nu är aktuellt med EU valet kommer Jonas Rosenkvist också att berätta om stadens arbete med demokrati och ökat valdeltagande, det senare är ju mycket angeläget för Rosengård som stadsdel.

Passa på att ställa frågor till Jonas Rosenkvist! Tillsammans kan vi göra mycket för Rosengårds framtid. Anmälan som vanligt på hemsidan! Glöm inte att ta med dig en gäst och anmäl även denne på hemsidan.