TRF
Guvernör Ulf Bingsgård har uppmuntrat till en ny kommitté i vårt distrikt med syfte att uppmärksamma flickors situation i världen.
Kommitteen som leds av Elisabet Jensen har haft 4 zoom möten under hösten. Syftet är att förhindra könsdiskriminering nationellt och internationellt, såsom könsstympning, tvångsäktenskap, tonårsgraviditeter samt att stödja flickors rätt till skolgång i världen. På bilden ser ni tygbindor som Elisabet Jensen har gjort av gamla tygbitar och som fungerar som mensskydd så flickorna kan gå i skolan. Vi kanske kan ta efter i vår klubb?
Internationella flickdagen infaller varje år den 11 oktober. Det är en av FN:s internationella dagar, instiftad av FN:s generalförsamling , för att uppmärksamma flickors särskilt utsatta situation.
 
Se nedan upprop av Rotary International President Shekhar Mehta att stödja utsatta flickor.
 
Ett framgångsrikt projekt Kasei for change har letts av Rotary doctors i Kenya. Under 1,5 år har undervisning givits till män och kvinnor i tre samhällen. Inga stympningar har förekommit i projektområdet efter att information har givits. Projektet fortsätter och fler kvinnor kommer nu i Kasei till hälsokliniker för mödravårdkontroller, förlossningar och för preventivmedel, ett stort framsteg. Låt oss ge Rotary Doctors det stöd de behöver för att få fortsätta detta projekt.
 
Betalningsuppgifter Rotary Distrikt 2390. Skriv Empowering girls när Du betalar.
Swish:123 129 37 11
Bankgiro:5256-3335
IBAN: SE38 8000 0821 4991 3389 3181
Bankens BIC: SWEDSESS
Organisationsnummer: 842000-8776 .
 
Irene Axelsson, barnläkare och klubbens ansvariga för Rotary Doctors och TRF.
 
 
Läs mer… Upprop av Rotary International President Shekhar Mehta att stödja utsatta flickor.