Kristian Rönne är inte bara rotarymedlem i vår klubb Rotary Malmö Öresund, han är också scout i  Bunkeflo Scoutkår. Det var med stor tacksamhet han tog emot ett bidrag från klubben som kommer att ge barnen ett nytt ljust tält att sova i på deras utflykter i naturer. Det bidrar också till att skapa bättre förutsättningar för scouternas framtid.
Scoutrörelsen och Rotary har egentligen väldigt mycket gemensamt. Båda har anknytning till FN och bildades ungefär samtidigt, det vill säga Rotary bildades 1905 och Scoutrörelsen 1907.. Vi har också Kung Carl XVI Gustaf som gemensam beskyddare.
Bunkeflo Scoutkår är en av Malmös största och snabbast växande scoutkårer. Med nyrenoverade lokaler intill Öresundsbrons fäste är scouterna rustade för äventyr, gemenskap, nationella och internationella möten. Målgruppen är barn och ungdomar mellan 8-25 år samt vuxna.